Sogn Transportsentral til tjeneste

Sogn Transportsentral SA er eit selskap eigd av bileigarar i Sogn.

Selskapet har tippbilar med og utan hengar med utstyr for transport av:

  • avfallscontainere
  • tunnelkøyring
  • masseforflytting
  • asfalt

Vi har og kranbilar av forskjellig størrelse tilgjengelig.
Dersom du skal rydda, har vi avfallscontainere til utleige.

Prøv oss.